Aktualności

Kursor

> Terminarz zjazdów 2017/2018 oraz plan zajęć na zjazd 20-21-22.10.2017

09/05/2017

UWAGA!!!

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków na semestr            jesienny 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazd

  20-21-22 październik 2017r. jest dostępny po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej