Aktualności

Kursor

> Terminarz zjazdów 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazd 23-24-25.02.2018r.

09/05/2017

UWAGA!!!

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków na semestr            wiosenny 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazd

 23-24-25.02.2018r. są dostępne po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej