Aktualności

Kursor

> plany zajęć na zjazd 25-26-27.05.2018r oraz 8-9-10.06.2018.

09/05/2017

UWAGA!!!

plany zajęć na zjazd

 25-26-27.05.2018r. oraz 8-9-10.06.2018r. są dostępne po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.

Informujemy, iż od 25 maja rozpoczynają się egzaminy semestralne na poszczególnych kierunkach.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej