Aktualności

Kursor

> Przerwa świąteczno-noworoczna !!!!

12/20/2017

PRZERWA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA !!!

Informujemy, iż od 22 grudnia 2017r. do 7 stycznia 2018r.   sekretariat szkoły będzie nieczynny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej