Kursy

Kursor

"EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA"

Jatkowa 4, 21-500 Biała Podlaska,

tel. 669-477-677

ZAPRASZA NA SZEROKI WYBÓR PROFESJONALNYCH KURSÓW
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SIĘ SAM

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

- podanie/ kwestionariusz osobowy

- kserokopia dowodu osobistego

- wpisowe

- opłata za kurs płatna w całości lub w ratach:

            I rata  - płatna w dniu rozpoczęcia kursu

            II rata - płatna w połowie trwania kursu

 Do wszystkich cen kursów  należy doliczyć jednorazową opłatę  wpisowego w wysokości 50 zł

 

 Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie § 18 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2102 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

 

Szkolenia i kursy organizujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych

 Sekretariat (Jatkowa 4) czynny od 9:00 do 17:00

 

 

Minimalna liczba chętnych, by rozpocząć kurs to tylko 5 osób.

 

SPIESZ SIĘ !!! NIE PRZEGAP SZANSY!!!


> Lista kursów i szkoleń

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej