Kursy

Kursor

Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty profesjonalnych


K U R S Ó W


ZASADY REKRUTACJI:


 - podanie do pobrania w naszej placówce

 - kserokopia dowodu osobistego

-  wpisowe (opłata jednorazowa)

 - opłata za kurs płatna w całości lub w ratach

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zastrzegamy sobie prawo przełożenia terminu kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych!


> Lista kursów i szkoleń

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej