Aktualności

Kursor

> Rekrutacja 2018 2019

01/09/2017

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK DO 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU A OTRZYMASZ JEDEN SEMESTR NAUKI ZA DARMO!!!

SZKOŁA POLICEALNA:

Higienistka stomatologiczna (2 lata) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub weekendowy (zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Asystentka stomatologiczna (1 rok) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub 

weekendowy (zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Opiekun medyczny (1 rok) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Opiekun medyczny (Kurs kwalifikacyjny bez wykształcenia średniego) (1 rok) -  tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Opiekunka dziecięca (2 lata) -  tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub weekendowy (zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Technik masażysta (2 lata) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub weekendowy (zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Technik sterylizacji medycznej (1 rok) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Technik usług kosmetycznych (2 lata) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Technik administracji (2 lata) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Technik rachunkowości (2 lata) -tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 ) co dwa tygodnie
Florysta (1 rok) - tryb zaoczny (zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40) co dwa tygodnie

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata po szkole podstawowej i gimnazjum, 2 lata po ZSZ) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40

Ostatni nabór do 3 letniego liceum dla dorosłych !!!!!!!!!!! Po zimanach w sytemie oświaty liceum dla dorosłych od 2019 roku będzie 4 letnie.  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

Do zapisu do liceum:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
- 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja)
- ksero dowodu osobistego

Do zapisu do szkoły policealnej:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury
- 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja)
- ksero dowodu osobistego + dowód do wglądu

Więcej pod nr telefonu 75 648 83 85

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej