Aktualności

Kursor

> Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2017/2018

09/20/2017

Drodzy Słuchacze !

Rozpoczynamy zajęcia 22 - 23 września 2017 dla kierunków:

Technik bhp sem. II Technik administracji sem. III Liceum ogólnokształcace sem. V i II

Technik masazysta sem II Opiekunka dziecięca sem. III Higienistki stomatologiczne sem. III i II

Asystentki sem. II

Serdecznie zapraszamy !!!!!!

Aktualny teminarz zjazdów pod planami zajęć, plan zostanie opublikowany najpóźniej w czwartek.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej