Kursy

Kursor

"EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA"
ZAPRASZA NA SZEROKI WYBÓR PROFESJONALNYCH KURSÓW
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SIĘ SAM !!!   

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zniżka 10% na wszystkie kursy:
 - dla słuchaczy naszej szkoły
 - dla tegorocznych absolwentów szkół  średnich
 - dla osób bezrobotnych  zarejestrowanych w PUP
 - dla osób które ukończyły 50 lat
 - dla emerytów i rencistów

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości 50 zł nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć
  
ZASADY REKRUTACJI:

podanie/ kwestionariusz osobowy dostępne w sekretariacie lub kserokopia dowodu osobistego wpisowe opłata za kurs płatna w całości/ w ratach:

            I rata  - płatna w dniu rozpoczęcia kursu
            II rata - płatna w połowie trwania kursu 

 Do wszystkich cen kursów  należy doliczyć jednorazową opłatę  wpisowego w wysokości 50 zł
 
 Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie 
§ 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

 
Szkolenia i kursy organizujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych  
 Sekretariat czynny od 8:00 do 20:40 
e-mail: jgora.plejada@op.pl> Lista kursów i szkoleń

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej