Aktualności

Kursor

> KOŃCZYSZ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ-ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

04/20/2013

Osoby, które kończą właśnie liceum bądź technikum, a które nie pracują jeszcze zawodowo mogą uczyć się w systemie dziennym od poniedziaku do piątku. Szkoła proponuje szereg interesujących kierunków: technik farmaceuta -2 lata, technik dentystyczny(protetyk)-2.5 roku, terapeuta zajęciowy - 2 lata.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej