Kierunki

Kursor

> Higienistka Stomatologiczna

Higienistka Stomatologiczna

Czas nauki: 2 lata

system: stacjonarny

Charakterystyka zawodu: prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego komunikowanie się z pacjentem bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych

Możliwe miejsca pracy to: Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej