Kierunki

Kursor

> Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży i Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży i Dorosłych

---skorzystaj z pogłębienia wiedzy---

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła )

więcej