Kursy

Kursor

> Komputerowy podstawowy

Komputerowy podstawowy

Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu obejmuje:

1. Obsługa systemu MS WINDOWS

2. Obsługa programu MS WORD

3. Praca w Internecie

4. Obsługa programu OutlOok EXPRESS

 

 CENA  300 zł

kurs organizujemy przy min. 5 osobach

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 3 zdjęcia- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła)

więcej