Kursy

Kursor

ZAPRASZAMY NA SZEROKI WYBÓR PROFESJONALNYCH KURSÓW 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości 50 zł nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć

                                              Zastrzegamy sobie prawo przełożenia terminu kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych!


ZASADY REKRUTACJI:

kwestionariusz osobowy

kserokopia dowodu osobistego

wpisowe  - 50 zł (opłata jednorazowa)

opłata za kurs płatna w całości lub w ratach:

            I rata  - płatna w dniu rozpoczęcia kursu

            II rata - płatna w połowie trwania kursu

 

 Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie 
§ 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

(po zapisie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w celu potwierdzenia zgłoszenia)

 

Szkolenia i kursy organizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych

                                                                          tel. 58 532 03 37


> Lista kursów i szkoleń

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej