Aktualności

Kursor

> Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

05/27/2017

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

dla  Szkoły Policealnej niemedycznej  

odbędzie się 21 czerwca 2017 o godz. 16.00

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej