Aktualności

Kursor

> RADA PEDAGOGICZNA DLA SZKÓŁ MEDYCZNYCH

05/27/2017

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA

DLA SZKÓŁ MEDYCZNYCH ODBĘDZIE SIĘ 21 CZERWCA 2017 O GODZINIE 17.00

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej