Galeria

Kursor
MASAŻYŚCI
MASAŻYŚCI
MASAŻYŚCI
Farmacja
Masaż- promocja zdrowia ( zajęcia w terenie)
Farmacja
Sala Asystentki stomatologicznej
Technik dentystyczny
Terapia zajęciowa
Technik farmaceutyczny
Unit Stomatologiczny
Pracownia Farmacji
Pracownia Farmacji
Farmacja
Farmacja
Farmacja
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Masaż- promocja zdrowia ( zajęcia w terenie)
Masaż - promocja zdrowia ( zajęcia w terenie)
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
OPIEKUN MEDYCZNY W OCZEKIWANIU NA EGZAMIN
Masaż- promocja zdrowia ( zajęcia w terenie)
Masaż- promocja zdrowia ( zajęcia w terenie)
Ćwiczenia z fizjoterapii
Ćwiczenia z fizjoterapii
Masażyści
Ćwiczenia z fizjoterapii
Ćwiczenia z fizjoterapii
Masażyści - nauczyciel mgr Robert Kubik
Masażyści

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej