Kierunki

Kursor

> Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET     

Czas trwania nauki: 2,5 roku

System: stacjonarny dzienny

Miejsca pracy: pracownie protetyczne, pracownie ortodontyczne, laboratoria dentystyczne.

Przedmioty obowiązujące 2,5 letnim cyklu kształcenia; 

- wychowanie fizyczne

- podstawy przedsiębiorczości

- podstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc

- materiały i technologie w technice dentystycznej

- modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej

- technika dentystyczna

- ortodoncja

- podstawy psychologii, socjologii i etyki

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy zawodowy w technice dentystycznej

- język migowy

- komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- Wykonawstwo prac protetycznych

- Wykonawstwo prac ortodontycznych

- Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji ( zajęcia praktyczne)

- Praktyki zawodowe