Kierunki

Kursor

> Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Przedmioty obowiązujace w 2- letnim cyklu kształcenia;

- podstawy przedsiębiorczości

- działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

- język obcy w rachunkowości 

- rachunkowość finansowa

- wynagrodzenia i podatki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- biuro rachunkowe

- dokumentacja biurowa

- biuro wynagrodzeń i podatków

PRAKTYKI ZAWODOWE