Kierunki

Kursor

> TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania nauki ; 2,5 roku (5 semestrów)

tryb stacjonarny dzienny

Nauka kończy się Państwowym Egzaminem z Kwalifikacji zawodowych

Po ukończeniu nauki  będziesz mógł podjąć pracę w:

-       publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia

-       prywatnych klinikach

-       pracowniach rentgenografii

-       pracowniach diagnostyki obrazowej

-       pracowniach diagnostyki elektromedycznej (EKG, EEG, audiologii)

-       tomografii komputerowej

-       rezonansu magnetycznego

-       radiologii zabiegowej

-       radioterapeutycznych pracowniach ośrodków onkologicznych

Przedmioty obowiązujące 2,5 letnim cyklu kształcenia;

- wychowanie fizyczne

- podstawy przedsiębiorczości

- zarys psychologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

- język obcy w elektroradiologii

- język migowy

- fizyka i aparatura w elektroradiologii

- elektroradiologia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- anatomia radiologiczna

- diagnostyka i terapia w elektroradiologii  

PRAKTYKI ZAWODOWE