Kierunki

Kursor

> ORTOPTYSTKA

ORTOPTYSTKA

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

System stacjonarny 

Zadania zawodowe:

wykonywanie badania ortoptyczne i określone badania okulistyczne;prowadzenie  ćwiczenia w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych;

      ·    wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych;

      ·    obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi;

dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;prowadzenie  działania w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

 Perspektywy  pracy:

gabinety leczenia zeza;szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki;gabinety pleoptyczno-ortoptyczne;własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia; 

- wychowanie fizyczne

- podstawy przedsiębiorczości

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy w ortopedii

- podstawy psychologii

- podstawy anatomii i patofizjologii

- wybrane zagadnienia z pediatrii

- ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

- język migowy

- metody i techniki pracy ortoptystki 

- podstawy optyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- badania ortoptyczne

- ćwiczenia ortoptyczne

PRAKTYKI ZAWODOWE