Uprawnienia

Kursor
Uprawnienia szkoły publicznej

Pierwszą ze szkół ,którą powołano do życia było POLICEALNE STUDIUM MENEDŻERSKIE "Żak". W 1995 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

 

Rozwój Plejady postępował dynamicznie. Już w 1997 roku powstało PRYWATNE MEDYCZNE STUDIUM TERAPII ZAJĘCIOWEJ. W 1998 uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej.

W 1999 roku powstało PRYWATNE MEDYCZNE STUDIUM FIZJOTERAPII. W 1999 uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej.

            
W tym samym roku powstaje PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM PILOTAŻU I PRZEWODNICTWA. W 1999 uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej.

07.04.2000 roku uroczyście przeprowadziliśmy się do własnego budynku przeznaczonego na cele oświatowe z własną, nowoczesną bazą dydaktyczną przy ul. Leszczynowej 11a w Szczecinie i rozpoczęliśmy działalność pod nazwą CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada".

 

W 2002 roku powstała kolejna szkoła:

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, które w 2004 roku zostało przekształcone w dwuletnie UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH. W 2002 uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej

2012 Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczecinie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miasta Szczecin nr WOś-S.4430.559.2012 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta Miasta Szczecin pod nr WOś.-S.4423.2.2012.