Rekrutacja

Kursor

> Rekrutacja

05/09/2017

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 2 zdjęcia
- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)
- ksero dowodu osobistego

TERMINY NABORU:
I - do 30 września
II - do 28 lutego

UWAGA! UWAGA!
ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!!!

Obecnie trwa nabór wrześniowy na rok szkolny 2017/2018